desktop
סל הזמנה 0

חיפוש מוצרים

פינות אוכל מתומנות

פינות אוכל היכולות להגיע בכל הצבעים ובכל סוגי העץ.
בעלות פתיחת אמצע מסוג ג'מבו, המקנות פתיחת של עד 16 סועדים.
קיימת האפשרות לשדרג את הפתיחה ל 22 סועדים.